Stu for Silverton

[+] more
image
Photo: Kim Doyle